Alternativní technologie

V současné době existuje poměrně velké množství způsobů vytápění rodinných domů či bytů. V obecné rovině lze jako zdroje energie pro vytápění těchto objektů použít především tuhá fosilní paliva (černé, hnědé uhlí, koks aj.), zemní plyn (alternativně propan či lehký topný olej), elektřinu (přímotopy, akumulační topení, tepelná čerpadla aj.) a samozřejmě také obnovitelné zdroje energie - biomasu (kusové dřevo, štěpka, pelety aj.), energii solární, geotermální, nebo lze uvedené zdroje různě kombinovat. Výběr konkrétního způsobu vytápění je pak ovlivněn mnoha faktory, například dostupností daného zdroje a výší investičních nákladů, individuálními preferencemi, tepelně - technickými vlastnostmi daného objektu, náročností na obsluhu, přičemž ideálně by měly být zvažovány také výhody/nevýhody ekologické.