Projekce

Projektové práce provádíme v oboru stavebním, TZB i elektroinstalace

  • příprava zakázky
  • návrh stavby (studie)
  • vypracování dokumentace skutečného stavu
  • vypracování dokumentace pro územní řízení
  • vypracování dokumentace pro stavební řízení
  • vypracování dokumentace pro provedení stavby
  • stavebně technický dozor, autorský dozor
  • návrhy, projekty a dodávky interiérů
  • vizualizace